БИОДЕНТ

Стволови клетки от млечен зъб

Вземане и съхранение на мезенхимни стволови клетки (стволови клетки от дентална пулпа от млечен зъб)

В стойността на услугата Биодент са включени: административно обслужване, манипулацията по вземането на дентална пулпа от едно или повече здрави млечни зъбчета (в рамките на една процедура), от които след това се прави извличане на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Преференциални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)

Не се изисква авансово плащане!

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

D1: 2300 лв. | до 3 месеца след вземането

500 лв. до 10 раб. дни след вземането + две равни вноски x 900 лв. (до 2 месеца)

D2: 2400 лв. | разсрочване за 1 година

500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 4 равни вноски х 475 лв. (до 3, 6, 9 и 12 м.)

*оскъпяване 100 лв.

D3: 2500 лв. | разсрочване за 2 години

500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 8 равни вноски х 250 лв. (до 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

*оскъпяване 200 лв.

Цената е за 20 години период на съхранение.
Top