БИОСЕЛ

Стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв

Вземане и съхранение на хемопоетични стволови клетки (стволови клетки от кръв от пъпна връв)

В стойността на услугата Биосел са включени: административно обслужване, такса за достъп до болничното заведение, манипулацията по вземането на кръв от пъпна връв по време на раждане, от която след това се прави извличане на хемопоетични стволови клетки, транспортиране, лабораторни анализи, подготовка, запазване за период от 20 години, както и съответните разходи по предоставяне на пробата стволови клетки за провеждане на лечение в рамките на ЕС. В цената е начислен 20 % ДДС.

Преференциални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Не се изисква авансово плащане!

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЛАНОВЕ

X1: 5000 лв. | до 2 месеца след раждането: 2500 лв. до 10 раб. дни след раждането + 2500 лв. до 2 мес. след раждането

X2: 5300 лв. | разсрочване за 1 година: 2300 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 1000 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

X3: 5600 лв. | разсрочване за 2 години: 2100 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 500 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.
Top